Handelns forskningsinstitut

Välkommen till HFI

Forskning om handeln och andra servicenäringar

Stiftelsen Handelns Forskningsinstitut bedriver forskning om handeln och andra servicenäringars roll och betydelse i samhällsekonomin. Forskningen har en nationalekonomisk inriktning och är fokuserad mot att studera handelns regionala betydelse, effekter av handelns digitalisering, samt hur de institutionella villkoren påverkar handelsföretagens tillväxt och överlevnad.

Stiftelsen aktiverades den 1 mars 2016 och består av den tidigare forskningsavdelningen vid HUI Research. I dagsläget är nio forskare, varav fem doktorander, anställda vid Handelns Forskningsinstitut. Forskningen bedrivs i ett nära samarbete med HUI.