Forskare

Anton Gidehag

Anton Gidehag

Anton Gidehag

Forskningsområden

Företagstillväxt, institutionell ekonomi, skatt, naturliga experiment

Forskningsbeskrivning

Jag studerar policyreformer och andra faktorer som kan påverka företags tillväxt- och sysselsättningsmöjligheter. I ett av mina nuvarande forskningsprojekt undersöker jag om sänkta arbetskraftskostnader för svenska företag kan bidra till en ökad sysselsättning av utrikes födda individer. Sänkta arbetskraftskostnader kan potentiellt förbättra utrikes föddas situation på den svenska arbetsmarknaden och bidra till att minska det stora sysselsättningsgap som finns i dag. Detaljhandeln är av särskilt intresse då denna bransch karakteriseras av relativt låga utbildnings- och kompetenskrav och således kan utgöra en viktig väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda. I min tidigare forskning har jag bland annat undersökt hur nyrekryteringar påverkar företagens produktivitetsutveckling och om ett gynnsamt företagsklimat kan förbättra utrikes föddas situation på den svenska arbetsmarknaden.