Forskare

Hampus Poppius

Hampus Poppius

Ph. D. Candidate
Hampus Poppius

Forskningsområden

Industriell organisation, Beteendeekonomi, Experimentell ekonomi

Forskningsbeskrivning

För nuvarande studerar jag vertikala prisrestriktioner, vilket innebär att en tillverkare bestämmer vilket pris som en återförsäljare får ta. I vissa fall medför sådana restriktioner positiva effekter för både tillverkare, återförsäljare och konsumenter. I andra fall syftar dessa restriktioner till att hämma konkurrensen vilket missgynnar konsumenterna. Jag använder data på produkter som listas online för att se mäta förekomsten av vertikala prisrestriktioner samt för vilka typer av produkter det förekommer.

I en annan studie använder jag mig av ett fältexperiment i snabbmatsrestauranger för att se hur distraktion, i form av musik, påverkar konsumenternas val. Distraherade konsumenter köper mindre. I en annan studie testar jag om konkurrensen mellan svenska gymnasieskolor påverkar betygsinflationen.