Forskare

Hans Seerar Westerberg

Hans Seerar Westerberg

Hans Seerar Westerberg

Forskningsområden

Firm growth, minimum wage, immigration, marginalized labor, payroll tax

Forskningsbeskrivning

Generellt fungerar arbetsmarknaden väl i både Sverige och Europa. Till undantagen hör unga, lågutbildade och utomeuropeiskt födda individer som utgör en växande grupp av individer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är bekymmersamt och kostsamt för såväl individ som samhälle. Därutöver finns risk att integrationen av framtida invandrare kan påverkas av den observerade svårigheten för nuvarande invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Min forskning är huvudsakligen inriktad på integrationen av marginaliserade individer på arbetsmarknaden. Specifikt studerar jag den här typen av frågor på företagsnivå och vad som karaktäriserar företag som erbjuder jobb för utrikes födda med dokumenterade svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag är också intresserad av hur företagstillväxt och lönekostnadsändringar kan påverka arbetskraftsdeltagandet i företag och industrier som präglas av höga andelar av lågutbildade individer.

Twitter: @hanswesterberg