Forskare

Niklas Rudholm

Niklas Rudholm

Professor
+46706254627
Niklas Rudholm

Forskningsområden

Industriell organisation, regionalekonomi, företagsdynamik och strukturomvandling.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på att försöka förstå regionala tillväxtprocesser inom detaljhandel och närstående branscher, med särskild inriktning på utvecklingen av produktivitet, omsättning och sysselsättning.

Några av mina forskningsfrågor är: Vad händer i befintliga detaljhandelsföretag när ett högproduktivt handelsföretag som IKEA etableras i en region? Hur påverkas närstående branscher som grossister eller hotell och restauranger? Finns det några skillnader i hur befintliga företag påverkas beroende på hur välutvecklad detaljhandeln var i regionen före den stora handelsetableringen?

Min forskning rör även följande områden:

  • Företagsdemografi: Hur väljer detaljhandelsföretag lokalisering? Om ett företag väljer att flytta, vilka är de bakomliggande orsakerna?
  • Detaljhandelsdynamik: Vilka faktorer påverkar företagsetableringar och nedläggningar? Vilka villkor för företagande skapar framgångsrikt entreprenörskap?

Min forskning har publicerats i tidskrifter som Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Industrial Economics, Transportation Research, parts A and D, Regional Studies samt Industrial and Corporate Change, för att nämna några.