Forskare

Sven-Olov Daunfeldt

Sven-Olov Daunfeldt

Professor, forskningschef
+46702957284
Sven-Olov Daunfeldt

Forskningsområden

Entrepreneurship, business development, firm dynamics, structural change, field experiments, taxation, institutional economics and monetary policy.

Forskningsbeskrivning

Jag har sedan 2002 analyserat detaljhandeln utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Min forskning har bland annat berört de regionala effekterna av stora handelsetableringar, handelns betydelse för integrationen av utrikes födda, ingångslönernas betydelse för sysselsättningen i detaljhandeln och trängselskatternas effekter på detaljhandeln i Stockholms innerstad.

Förutom studier inriktade mot detaljhandeln har jag publicerat ett stort antal studier om de institutionella villkoren för företagstillväxt och de snabbväxande företagens betydelse i samhällsekonomin. Under senare tid har många av mina projekt fokuserats mot olika typer av effektutvärderingar och jag har försökt svara på frågor som: Vilka var sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd? Hur påverkade införandet av personalliggare lönerapporteringen i de berörda företagen? Vad var sysselsättningseffekterna när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes? Har innovationsstöd till små företag någon effekt på företagens utveckling?

Jag samarbetar också med enskilda företag för att studera frågor som är intressanta både från ett akademiskt och affärsmässigt perspektiv. Detta har bland annat lett till att jag, tillsammans med Soundtrack Your Brand, genomfört det mest omfattande fältexperimentet om bakgrundsmusikens effekter på kommersiella marknadsplatser. I ett pågående forskningsprojekt samarbetar vi också med Prisjakt för att studera prisbildningen och konsumenternas sökbeteende på nätet.

Jag har totalt publicerat cirka 100 rapporter, varav över 40 är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter såsom Journal of Population Economics, Oxford Economic Papers, Industrial and Corporate Change och Small Business Economics.