Nyheter

Handel ökar platsens attraktivitet

2 juli 2019

Nyligen lanserades Handelns Forskningsinstituts första working paper, Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-box Entry on Property Valuesy. Studien visar att etableringen av IKEA-varuhus har en effekt på bostadspriserna i varuhusets omgivning som beror på avståndet till varuhuset.

Attraktionskraften i bostadsområden där nya stormarknader etableras kan påverkas negativt genom oljud, ökad trafik, nedskräpning och brottslighet. Samtidigt kan tillgång till stora detaljhandelsplatser innebära positiva ekonomiska effekter för området såsom ökad bekvämlighet samt större möjligheter till jämförelse och effektivitet i handeln för dem som bor i stormarknadens närhet. Eftersom försäljningspriser på bostäder speglar individernas samlade värdering av dessa effekter bör speglas i bostadspriser i samband med öppnandet av ett IKEA-varuhus. Detta utnyttjas av författarna för att kvantifiera effekten av nyetableringar av IKEA på attraktionskraften i fem svenska orter.

Studien visar att avståndet till stormarknader spelar roll. För bostäder närmast IKEA tar de negativa och positiva effekterna ut varandra, medan bostäder på 1,5 km avstånd i genomsnitt ökar med knappt 7 procent i pris efter varuhusets etablering. Den positiva effekten fortsätter att öka upp till ett avstånd på 2 km, men planar därefter långsamt ut.

Författarnas slutsats är att stormarknaders negativa effekter på attraktionskraft snabbt avtar med ökat avstånd, medan de positiva effekterna är stora och avtar mycket långsamt.

Studien är författat av Sven-Olov Daunfeldt, Handels forskningsinstitut och Högskolan Dalarna; Oana Mihaescu, Handels forskningsinstitut; Özge Öner, Institutet för Näringslivsforskning och Jönköping International Business School; och Niklas Rudholm, Handels forskningsinstitut.

Studien kan laddas ner här.