Nyheter

Ny avhandling: Spatial organization of retail activities

1 juni 2020

Helena Nilsson, doktorand vid Handelns Forskningsinstitut och Jönköpings Universitet, har framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Spatial organization of retail activities”. Opponent var Daniel Arribas-Bel, University of Liverpool. I avhandlingen undersöker Helena spatiala processer i detaljhandelsföretagens lokalisering.

Avhandlingen innehåller fyra olika artiklar. I den första artikeln (samförfattad med Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu och Niklas Rudholm) undersöker Helena effekten av en IKEA-etablering på detaljhandelns omsättning och sysselsättning i etableringskommunerna och dess grannkommuner, medan hon undersöker effekten av en IKEA-etablering för restauranger, detaljhandelsföretag och hotell som är belägna på olika avstånd från den nya etableringen i artikel två. I den tredje artikeln i avhandlingen (samförfattad med Johan Klaesson) undersöker Helena korrelationen mellan etableringar av köpcentrum och nedläggningen av butiker. Avslutningsvis undersöker Helena hur förändringar i närhet till livsmedelsbutiker är relaterat till förändringar befolkningstäthet.

Avhandlingen kan laddas ned här.

För mer information kontakta Helena Nilsson, e-mail: helena.nilsson@ju.se

 

Fler nyheter