Forskningsområden

Handelsföretagens villkor och tillväxt

Inom detta forskningsområde analyserar vi de institutionella villkoren för företagens tillväxt och utveckling med ett speciellt fokus på villkoren för handelsföretag och företag aktiva i andra tjänstebranscher. Företag i dessa branscher har potentialen att skapa jobb för de grupper av arbetstagare som har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden, och tjänstebranscherna blir också allt viktigare för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Detta innebär att det finns ett behov av att första hur de institutionella villkoren bör utformas för att det ska skapas tillväxt och nya arbetstillfällen för företagen som är aktiva i dessa branscher.

Inom detta forskningsområde har vi publicerat en mängd olika studier. Vi har i ett avslutat projekt (läs mer här) bland annat analyserat handelsföretagens betydelse för integrationen av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Vi har också analyserat ingångslönerna inom detaljhandeln, sysselsättningseffekterna av sänkta arbetsgivaravgifter för unga och personalliggarnas effekter på företagens lönerapportering.

I den pågående forskningen fortsätter vi med att analysera hur förändrade arbetsgivaravgifter påverkar lönerna för de som redan har en anställning, samt möjligheterna för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. I ett nystartat projekt analyserar vi också vad som på sikt händer med de individer som får sitt första jobb i ett handelsföretag, en fråga som är av betydelse för att förstå värdet av ett första jobb inom handeln.

Vetenskapliga publikationer skrivna inom detta område

Hans Seerar Westerberg

Are payroll tax cuts absorbed by insiders? Evidence from the Swedish retail industry

Applied Economics, forthcoming
Asif M. Huq, Fredrik Hartvig & Niklas Rudholm

Do audited firms have a lower cost of debt?

International Journal of Disclosure and Governance, forthcoming
Niklas Rudholm, Kenneth Carling & Yujiao Li

How does big-box entry affect labor productivity in durable goods retailing? A synthetic control approach.

The Annals of Regional Science, forthcoming.
Alex Coad, Sven-Olov Daunfeldt & Daniel Halvarsson

Amundsen versus Scott: are growth paths related to firm performance?

Small Business Economics, forthcoming
Sven-Olov Daunfeldt, Jasmine Moradi, Niklas Rudholm & Christine Öberg.

Effects on sales of employees’ opportunities to influence in-store music: Evidence from a field experiment.

Forthcoming Journal of Retail and Consumer Services
Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag & Niklas Rudholm.

How do firms respond to reduced labor costs? Evidence from the 2007 Swedish payroll tax reform.

Journal of Industry, Competition and Trade, 21: 315-338
Asif M. Huq, Sven-Olov Daunfeldt,, Fredrik Hartwig, & Niklas Rudholm.

Free to choose: Do voluntary audit reforms increase employment growth?

International Journal of the Economics of Business, 28(1): 163-178.
Sven-Olov Daunfeldt & Hans Seerar Westerberg

High-growth firms and the labor market entry of first-generation immigrants

International Review of Entrepreneurship, 18(2): 181-202.
Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson & Hans Seerar Westerberg

Which firms provide jobs for unemployed non-Western immigrants?

The Service Industries Journal, 39(9-10), 762-778
Durevall, D.

Cost pass-through in the Swedish coffee market

European Review of Agricultural Economics, 45(4), 505-529.
Bergman, M.A., Granlund, D., & Rudholm, N.

Reforming the Swedish pharmaceuticals market – consequences for costs per defined daily dose.

International Journal of Health Economics and Management, 16, 201-214.
Daunfeldt, S-O., Elert, N., & Johansson, D.

Are high-growth firms overrepresented in high-tech Industries? Evidence from Sweden.

Industrial and Corporate Change, 25(1), 1-25.
Daunfeldt, S-O, Halvarsson, D., & Oana M.

High-growth firms: Not so vital after all?

International Review of Entrepreneurship, 14(4), 377-394.

Working papers skrivna inom detta område

Rapporter skrivna inom detta område