Forskningsområden

Handelns digitalisering

Handeln är inne i en omfattande strukturomvandlingsprocess där e-handeln växer och tar marknadsandelar från den traditionella handeln. Handelns digitalisering innebär också att internationella aktörer alltmer konkurrerar med lokala handlare och detaljhandelskedjor. Idag kan konsumenterna via prisjämförelsesidor snabbt hitta det lägsta priset för ett stort antal produkter, samt få information om återförsäljare, leveranstider och fraktkostnader. Denna utveckling har minskat konsumenternas sökkostnader och därmed förändrat konkurrensvillkoren för de fysiska butikerna.

Ett av de prioriterade forskningsområdena på Handelns Forskningsinstitut är handelns digitalisering, där vi forskar för att förstå konsekvenserna av denna utveckling. Detta innebär att vi analyserar om de fysiska butikerna kan utveckla sin butiksmiljö för att anpassa sig till den nya situationen och överleva den tilltagande konkurrensen på marknaden. I ett antal fältexperiment har vi exempelvis analyserat om traditionella butiker kan arbeta med nya musiklösningar för att göra sin marknadsplats mer attraktiv och därmed öka försäljningen (läs mer här).

Vi analyserar också hur uppkomsten av prisjämförelsesidor har påverkat prisutvecklingen och konsumenternas val. Detta innebär att vi bland annat studerar om användandet av prisjämförelsesidor har lett till lägre priser och lägre marginaler för handlarna, om vi kan observera en priskonvergens för homogena varor, om rena e-handlare har en annan prissättning än traditionella handlare, samt vilken information på prisjämförelsesidorna som får konsumenterna att söka sig vidare från prisjämförelsesidan till handlarnas e-handelsbutiker.

Vetenskapliga publikationer skrivna inom detta område

Charlie Lindgren, Yujiao Li & Niklas Rudholm

Why do firms compete on price comparison websites? The impact on productivity, profits, and wages

International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, forthcoming.
Sylvie Borau, Tobias Otterbring, Sandra Laporte & Samuel Fosso Wamba

The most human bot: Female gendering increases humanness perceptions of bots and acceptance of AI

Psychology & Marketing, 38(7): 1052-1068
Charlie Lindgren, Sven-Olov Daunfeldt, Niklas Rudholm, & Siril Yella

Is Intertemporal Price Discrimination the Cause of Price Dispersion in Markets with Low Search Costs?

Applied Economic Letters, 28(11): 968-971