Forskningsområden

Handelns regionala betydelse

Handeln har under en längre tid genomgått en omfattande strukturomvandling. Externa handelsområden har växt upp utanför stadskärnan, vilket har skapat utmaningar för handeln i stadskärnor och förortsområden. E-handeln tar numera också allt större marknadsandelar från den traditionella handeln, vilket får konsekvenser för handelns geografiska lokalisering. Forskning som är inriktad mot att förstå denna utveckling är ett av våra prioriterade forskningsområden på Handelns Forskningsinstitut.

Dessa ämnen har undersökts i flera forskningsprojekt. I ett avslutat projekt har vi exempelvis analyserat handelns betydelse som regional tillväxtmotor (läs mer här). Resultaten visar att handeln kan fungera som en regional tillväxtmotor, framförallt i mindre och medelstora städer. Detta är av betydelse eftersom näringspolitiken i hög utsträckning riktas mot FoU-intensiva branscher, medan få satsningar görs för handelsbranschen. Vi har inom detta forskningsområde också bedrivit forskning om hur kommuner påverkas av nya IKEA-etableringar, samt hur stöd till glesbygdsbutiker kan utformas för att säkerställa att det finns tillgång till handel även i dessa områden.

I ett pågående projekt analyserar vi handelns roll för platsens attraktivitet, bland annat genom att studera hur stora handelsetableringar påverkar fastighetsvärden. Vi har också valt att specifikt analysera hur mindre städer och tätorter kan arbeta för att skapa en attraktiv stadskärna när alltmer av handeln sker i externa handelsområden.

Vetenskapliga publikationer skrivna inom detta område

Helena Nilsson

Population decline and changes in food store proximity

Journal är Regional Studies, forthcoming
Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu & Niklas Rudholm

The decline of small cities: Increased competition from external shopping malls or long-term negative trends?

International Regional Science Review, 45(2)
Daunfeldt, Sven-olov, Oana Mihaescu, Niklas Rudholm, & Özge Öner

Retail and place attractiveness: The effects of big-box entry on property value

Geographical Analysis, 53: 467–498
Oana Mihaescu & Niklas Rudholm

How does big-box retail entry affect incumbents in the hospitality industry: Evidence from a natural experiment.

Review of Regional Studies, 50(2): 207-229.
Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu, Helena Nilsson & Niklas Rudholm.

Spillover effects when IKEA enters: Do incumbent retailers win or lose?

Papers in Regional Science 98(6): 2295-2313
Yujiao Li, Johan Håkansson, Oana Mihaescu & Niklas Rudholm

Agglomeration economies in urban retailing: are there productivity spillovers when big-box retailers enter urban markets?

Applied Financial Economic Letters 26(19): 1586-1589.
Johan Håkansson, Yujiao Li, Oana Mihaescuca, & Niklas Rudholm

Big-box retail entry in urban and rural areas: Are there productivity spillovers to incumbent retailers?

International Journal of Retail, Distribution, and Consumer Research 29(1): 23-45.
Han, M., Mihaescu, O., Li, Y., and Rudholm, N.

​Comparison and one-stop shopping after big-box retail entry: A spatial difference-in-difference analysis.

Journal of Retailing and Consumer Services 40:175-187.
vom Hofe, R., Mihaescu, O. & Lynne Boorn, M.

Are homeowners willing to pay more for access to parks? Evidence from a spatial hedonic study of the Cincinnati, Ohio, USA park system.

Journal of Regional Analysis and Policy, 48(3)
Bergman, M.A., Granlund, D., & Rudholm, N.

Squeezing the last drop out of your suppliers: an empirical study of market-based purchasing policies for generic pharmaceuticals.

Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76, 969-996.
Carling, K., Håkansson, J., Meng, X., & Rudholm, N.

The effects of taxing truck distance on CO2 emissions from transports in retailing.

Transportation Research Part A: Policy and Practice, 97, 47-54.
Daunfeldt, S-O., Mihaescu, O., Nilsson, H., & Rudholm, N.

What happens when IKEA comes to town?

Regional Studies 51(2): 313-323.
Mihaescu, O., & Rudholm, N.

Defining relevant product markets for pharmaceuticals.

Bulletin of Economic Research, 69(4), E126-E149.