Working papers

För att kunna publiceras som ett HFI Working Paper ska artikeln skrivas på engelska, vara avsedd för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift och ha granskats både internt och externt. Working papers fram till och med 2018 publicerades som HUI Working papers och finns att ladda ner från S-WoPEc.